Tin tức về Hải Dương
Thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương
(Cập nhật: 30/08/2019)
 


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ 

Năm 1804 (năm Gia Long thứ 3), nhà Nguyễn rời tỉnh lỵ Hải Dương từ Mao Điền về ngã ba sông Thái Bình và Kẻ Sặt tại địa phận làng Hàn (nay là phường Bình Hàn) với mục tiêu án ngữ vùng biên ải phía Đông thành Thăng Long, sau đó xây dựng thành kiên cố gọi là Thành Đông. 

Từ một thành trì quân sự, hành chính, Thành Đông không ngừng phát triển trở thành trung tâm của xứ Đông xưa. Thực dân Pháp 2 lần tấn công Thành Đông (ngày 4/12/1873 và 19/8/1883), sau đó chúng thiết lập bộ máy thống trị và đặt ách đô hộ thực dân tại tỉnh Hải Dương sau Hòa ước Patonốt 1884 ký với triều Nguyễn. Lúc này, Nhân dân ta trong cảnh nước mất, nhà tan; cuộc sống vô cùng lầm than, khổ cực. Song các phong trào đấu tranh yêu nước vẫn liên tiếp nổ ra để chống lại sự cai trị của thực dân Pháp.

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức và phong trào cách mạng của các giai tầng xã hội, nhất là giai cấp công nhân, trí thức, người lao động ở thành phố Hải Dương. Nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931); tham gia các phong trào đấu tranh công khai, bán công khai đòi quyền dân sinh, dân chủ, tự do, cơm áo, hòa bình (1936- 1939). Qua đấu tranh, tổ chức Thanh niên Dân chủ thành phố đã nhanh chóng trưởng thành. Ngày 26/8/1938, tại số nhà 17, phố Đông Môn (nay là phố Phạm Hồng Thái), chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, tiền thân Đảng bộ thành phố Hải Dương được thành lập, gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thượng Mẫn làm Bí thư. Từ đây, phong trào đấu tranh được phát triển rộng rãi trong công nhân, trí thức, người lao động; giác ngộ các tầng lớp nhân dân nhận thức về Đảng và Cách mạng ngày càng sâu sắc; tập hợp một lực lượng cách mạng đông đảo trong phong trào giải phóng dân tộc (1939-1945). 

Đêm ngày 12/3/1945, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh hội Việt Minh, nhân dân thành phố Hải Dương phá kho thóc của Nhật cứu đói dân nghèo. Phong trào cách mạng phát triển với khí thế sôi nổi mạnh mẽ. Thời khắc lịch sử đã đến, vào hồi 14 giờ ngày 17/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Việt Minh đã biến cuộc tuần hành của tổ chức thanh niên Phan Anh thành cuộc biểu dương lực lượng của quần chúng Cách mạng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân lao động. 

Tiếp đó, vào cuối năm 1946, thực dân Pháp lại một lần nữa đánh chiếm và đặt ách cai trị tại thị xã Hải Dương. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19/12/1946), nhân dân thị xã Hải Dương đã cùng cả nước đứng lên đánh đuổi giặc Pháp. Qua 9 năm kháng chiến, quân và dân thị xã đã lập được nhiều chiến công vang dội, góp lửa làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Hiệp định Giơnevơ được ký kết, từ ngày 28 đến ngày 29/10/1954, Ủy ban Quân chính tiến hành tiếp quả thị xã. Đúng 8 giờ 17 phút ngày 30/10/1954, tên lính thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi đầu cầu Phú Lương chấm dứt hoàn toàn sau 100 ngày ách xâm lược của thực dân Pháp tại thị xã Hải Dương. Ngày 30/10/1954 trở thành mốc lịch sử, truyền thống vẻ vang oanh liệt và đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hải Dương. 

Sau năm 1954, thị xã Hải Dương bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) làm cho bộ mặt thị xã thay đổi rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Thực dân Pháp rút, Đế quốc Mỹ lại thay chân Pháp nhảy vào Đông Dương. Trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là 10 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng bộ thị xã Hải Dương đã lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu giữ vững hậu phương lớn, đảm bảo chi viện cho tiền tuyến với quyết tâm: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Với những đóng góp to lớn trong chiến đấu và sản xuất, thị xã Hải Dương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương hạng Hai về tòng quân chi viện cho chiến trường; Huân chương chiến công hạng Hai về thành tích chiến đấu và bảo vệ chiến đấu; Huân chương hạng Ba về đóng góp lương thực, thực phẩm... Các xã, khu phố, nhà máy, xí nghiệp được tặng thưởng 15 Huân chương kháng chiến, 9 Huân chương Chiến công, 19 Huân chương Lao động, 70 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 cá nhận được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Năm 1973, nhân dân và cán bộ xã Ái Quốc huyện Nam Sách (nay là phường đi Quốc, TP Hải Dương) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hải Hưng được nhận vinh dự này. Thành tích của quân và dân thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương) đã góp phần cùng cả nước tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |

II. THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG, PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI I 

Từ năm 1976 đến 1986, thị xã Hải Dương từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị, phát huy vai trò quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ năm 1986-1997, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hải Dương đã không ngừng phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dịch vụ, lao động theo hướng hiện đại. Đặc biệt, thị xã đã mạnh dạn đưa chương trình xây dựng đô thị là 1 trong 4 chương trình mang tính chất kinh tế - xã hội quan trọng và đã thực hiện thành công với kết quả: Nhịp độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 12% năm, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 19% năm, nông nghiệp tăng 7% năm. Tốc độ đô thị hóa nhanh...Ngành Giáo dục đã hoàn thành phổ cập THCS, nhiều năm liền là đơn vị có phong trào giáo dục tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Thị xã Hải Dương tự hào là đơn vị có phong trào TDTT tiên tiến đầu tiên trong cả nước. Thông qua phong trào luyện tập và sự phấn đấu trong những năm qua, thị xã Hải Dương luôn giữ vững danh hiệu, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về phong trào TDTT.

Ngày 06/8/1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/1997/NĐ-CP công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại III. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển đô thị Hải Dương, là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục của bao thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân đã cống hiến trí tuệ, mồ hôi và công sức đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân TP Hải Dương đã vượt qua khó khăn thử thách có bước tiến vững chắc trên con đường đổi mới quê hương, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời kỳ hội nhập. 

Ngày 30/10/2004 thành phố Hải Dương trong thể kỷ niệm 200 năm khởi lập Thành Đông và 50 năm giải phóng thành phố, Đảng bộ và nhân dân thành phố vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Sau gần 10 năm (1997- 2005), Đảng bộ thành phố Hải Dương đã lãnh đạo nhân dân thực hiện được CNH, HĐH trên địa bàn và đạt được những thành tựu đáng kích lệ. Điều này khẳng định chủ trương của Đảng bộ là hoàn toàn đúng đắn, tạo tiền đề để Đảng bộ tiếp tục có quyết sách mới lãnh đạo nhân dân xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trong những năm tới và từng bước phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, có vai trò là đô thị trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Ngày 28/8/2006 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ra Nghị quyết về nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại II. 

Ngày 30/10/2007 Thành phố Hải Dương long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Độc lập hạng III. 

Hướng tới mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung cao độ khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô, tăng cường quản lý và xây dựng văn hóa đô thị. Hệ thống thông tin liên lạc, dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội phát triển. Phong trào VHVN- TDTT được chú trọng, công tác AN- QP trên địa bàn thành phố được giữ vững làm cho diện mạo đô thị Hải Dương thực sự có những đổi thay nhanh chóng. 

Ngày 19/3/2008, Chính phủ ra Nghị định số 30/2009- NQ/CP mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương ra 4 huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng. Lúc này, thành phố Hải Dương có 19 đơn vị hành chính gồm 13 phường và 6 xã, diện tích tự nhiên là 71,4 (72,65) km2”, dân số 187.405 (449.925) người (chưa kể dân số quy đổi). 

Ghi nhận sự phấn đấu không ngừng cùng với những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố, ngày 15/5/2009 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hải Dương

Ngày 30/10/2009, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương long trọng tổ chức kỷ niệm 205 năm khởi lập Thành Đông, 55 năm ngày giải phóng thành phố và công bố Quyết định 616/QĐ-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại II. Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng, bất khuất, kiên cường của mảnh đất và con người Thành Đông đặc biệt là sau 55 năm giải phóng. 

Với quy mô và tầm vóc của thành phố Hải Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ và là thủ phủ của tỉnh Hải Dương; có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Là cầu nối quan trọng giữa Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ra cảng biển và đất liền. Đầu mối giao thông giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; đồng thời là đầu mối trung chuyển trọng yếu về giao thông đường thủy trong vùng đồng bằng Bắc bộ. Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm 2010 – 2015 nhằm tạo tiền đề xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I. 

Ngày 12/11/2012 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ra Nghị quyết 09 NQ/TU về việc nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I. 

Ngày 30/10/2014, thành phố Hải Dương tổ chức kỷ niệm 210 năm khởi lập Thành Đông (1804-2014), 60 năm ngày giải phóng thành phố (30/10/1954 - 30/10/2014) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì. Tháng 8/2015, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I”. 

Với mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã không ngừng phấn đấu xây dựng các tiêu chí trở thành đô thị loại I. Sau gần 10 năm phấn đấu (2009- 2017) thành phố đã đạt được các tiêu chí của đô thị loại I, cụ thể: 

- Không gian đô thị được mở rộng: Từ 21 phường, xã (17 phường và 4 xã) có diện tích 72,65 km2”, sau khi mở rộng địa giới hành chính thêm 5 xã, gồm: Liên Hồng, Gia Xuyến (huyện Gia Lộc), Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ), Tiền Tiến, Quyết Thắng (huyện Thanh Hà) và nhập 02 xã Thượng Đạt và An Châu thành 01 xã; thành lập 2 xã Tân Hưng, Nam Đồng đủ điều kiện lên phường, thành phố sẽ có 25 đơn vị hành chính cấp xã (19 phường, 06 xã) với tổng diện tích đất tự nhiên là 111,64 km2, dân số là 520.190 người. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29,33 m2/người; Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 98,79%. Thành phố có 8 khu đô thị và hàng chục khu dân cư mới, hiện thành phố có 3 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp. Trong 3 năm gần đây, thành phố đã giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động/năm; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%. 

- Về phát triển kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần đây đạt 13,60%. Tỷ lệ các hộ nghèo chiếm 1,95%. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) 2,51%. Duy trì sản suất ổn định tại các làng nghề mộc Đức Minh, Nguyễn Xá, bánh Đa Lộ Cương. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ: Hệ thống giao thông thành phố có vai trò quan trọng giúp kết nối thành phố với thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế vùng trong cả nước; Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đạt 24,42%; Mật độ giao thông chính đạt 7,85km2; Diện tích đất giao thông tính trên dân số đạt 14,36 m2/người; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 21,2%. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 96,47%, tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 96,85%. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,82%. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số đạt 100%. 

Hệ thống thoát nước của thành phố có chiều dài 220,122 km. Hiện tại, thành phố đang tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các hệ thống thoát nước, tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống ngập úng đạt 95,5%. Trên địa bàn 100% chất thải nguy hại từ các bệnh viện, khu công nghiệp được thu gom, xử lý kịp thời đạt tiêu chuẩn quy định; Tỷ lệ nước thải xử lý đạt 44,81%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 99,12%; Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải ở xã Việt Hồng (Thanh Hà) đạt tỷ lệ 98,5%; Rác thải y tế tại bệnh viện, trạm y tế được xử lý theo công nghệ lò đốt tại bệnh viện, trạm y tế, tỷ lệ đạt 100%; Tỷ lệ người dân sử dụng hình thức hỏa táng đạt 88,84%. 

Cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố Hải Dương đã tích cực chỉ đạo, đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư mới, trồng cây xanh đô thị, trong đó chú trọng tăng cường các diện tích cây xanh mặt nước, hiện tại diện tích đất cây xanh toàn đô thị đạt 8,32 m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 5,58 m2/người. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị đạt 52,07%; có 12 khu vực không gian công cộng của đô thị; 16 công trình kiến trúc tiêu biểu cấp Quốc gia; có 4/9 xã (bao gồm cả các xã thuộc khu vực mở rộng) đều đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đang tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để hoàn thành về đích nông thôn mới. 

- Giáo dục và đào tạo - y tế - văn hóa - thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên, cơ sở vật chất được nâng cấp. Toàn đô thị có 21 cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, thành phố là trung tâm các cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh (7 bệnh viện cỡ lớn) với đầy đủ tính chất đa khoa và chuyên khoa; Cơ sở y tế cấp đô thị đạt 3,53 giường/1000dân; có bệnh viện cấp ngành Trung ương (Quân Y7.QK3). Ngoài ra, mạng lưới tuyến xã trên địa bàn cũng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ trên tất cả các phường, xã. Thành phố từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi từ thành phố đến phường, xã, thôn, khu dân cư; 12 công trình văn hóa cấp đô thị; 25 công trình thể dục, thể thao cấp đô thị; An ninh - Quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt hiệu quả và phát triển mạnh. Công tác bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, chỉ đạo và thực hiện gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao; hàng năm thành phố đã quan tâm kết nạp cho trên 200 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho hơn nghìn đảng viên (năm 2018 chuyển đảng chính thức cho 298 đảng viên dự bị). Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 118 tổ chức cơ sở đảng (74 Đảng bộ và 44 chi bộ) với trên 17 nghìn đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo đúng nguyên tắc của đảng. Công tác Dân vận được thực hiện theo đúng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Thực hiện Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, Tỉnh Hải Dương, Ngày 14/5/2019, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND V/v thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương”. Sau khi sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu dân cư để thành lập 50 thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn 12 xã, phường (11 phường: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Bình Hàn, Trần Hưng Đạo, Tân Bình, Phạm Ngũ Lão, Ngọc Châu, Nhị Châu, Lê Thanh Nghị, Quang Trung, Thạch Khôi và 01 xã: Thượng Đạt) thành phố Hải Dương từ 232 thôn, khu dân cư nay còn 189 thôn, khu dân cư (gồm 20 thôn, 169 khu dân cư). 

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để thành phố Hải Dương đạt được các tiêu chí của đô thị loại I với sự phát triển kinh tế - xã hội trên đà tăng trưởng; kết cấu hạ tầng đồng bộ, không gian đô thị được mở rộng, văn hóa đô thị được tăng cường quản lý với đặc trưng là thành phố xanh - văn minh - hiện đại, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững, hài hòa với môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, dịch vụ của tỉnh Hải Dương. 

Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 580/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương. Đây là kết quả phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố. 

Để chuẩn bị lễ công bố, đón nhận Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương và kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông, 65 năm ny giải phóng thành phố, Đảng bộ thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới cho thành phố với những nét đặc trưng riêng của văn hóa xứ Đông, tạo thành phố thêm khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp với nội dung công việc cụ thể: Cải tạo, chỉnh trang cây xanh phía Nam Quốc lộ 5 đoạn từ đường Quán Thánh đến đường Đinh Văn Tả, dải cây xanh ven Quốc lộ 5 khu vực nút giao QL5-QL37, khu vực nút giao QL5- Điện Biên Phủ, dải phân cách đường 62m; thay thế biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch báo hiệu trên các tuyến phố chính, các cửa ngõ thành phố, các nút giao chính, thay thế các khe co giãn bị hư hỏng trên cầu Hải Tân, cầu vượt Phú Lương; cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phía bờ sông và vỉa hè bên nhà dẫn đường Bạch Đằng, vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quảng trường độc lập đến nút giao Tam Giang), vỉa hè đường Hồng Quang; tháo dỡ, thay thế biểu tượng khu vực Quảng trường 30/10, mở rộng vườn hoa đường Hoàng Hoa Thám, xây dựng vườn hoa đường Ngô Quyền; cải tạo đèn tín hiệu, chỉnh trang về mỹ quan, không gian, xây dựng biểu tượng tại một số nút giao thông: Tam Giang, Cầu Cát, Trường Chinh - Ngô quyền, Trường Chinh - Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng - Quốc lộ 5 và cải tạo, chỉnh trang về mặt mỹ quan, không gian các nút giao cửa ngõ thành phố, một số nút giao khu vực trung tâm như Máy Sứ, Quảng trường Độc Lập, Thanh Niên – Quốc lộ 5, nút giao Hải Tân; cải tạo vườn hoa Lý Tự Trọng, vườn hoa khu đô thị mới phía Đông (lô 28); chỉnh trang khu vực tượng đài Mạc Thị Bưởi (P. Ái Quốc), cải tạo, chỉnh trang Bia chiến thắng tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu, nghĩa trang Liệt sỹ; cải tạo, thay thế biển tên đường phố, Quảng trường bị hư hỏng, chỉnh trang lắp lại biển số nhà trên các tuyến phố bị trùng lặp trên địa bàn một số phường theo hướng dẫn của UBND thành phố; thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED... Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố lập lại trật tự đô thị trên toàn địa bàn thành phố. 

Các hoạt động trên nhằm tạo hình ảnh một đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng và mang tính cộng đồng; nâng cao vị thế, hình ảnh đô thị Hải Dương trong mắt người dân và bạn bè trong, ngoài tỉnh và quốc tế. Đồng thời tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, hướng tới Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương; nâng cao niềm tự hào, nhận thức của nhân dân thành phố về những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân đã đạt được, từ đó có ý thức cùng chung sức, chung lòng xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, xứng danh thành phố Hải Dương anh hùng - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG-ĐÔ THỊ LOẠI I ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

Với vị thế và tầm cao mới – là đô thị loại I trực thuộc Tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương định hướng phát triển Đô thị loại I đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

Đến năm 2020: Phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy các lĩnh vực ngành nghề phát triển năng động hơn, đồng thời chuyển dịch kinh tế từ Công - Nông nghiệp sang Thương mại - dịch vụ. 

Đến năm 2030: Thúc đẩy mở rộng không gian đô thị xây dựng và phát triển bền vững với 5 mục tiêu: độ thi công thương; đô thị sống khỏe; đô thị sáng tạo; đô thị đẹp thân thiện với con người, đô thị an toàn, an tâm. 

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hải Dương sẽ là đô thị khỏe, năng động - Văn hóa; Là đô thị sống khỏe, tăng cường phát triển các lĩnh vực: Y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tạo dựng không gian sống; Là đô thị năng động phát triển các ngành nghề kinh tế linh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng thời kỳ; là đô thị văn hóa, kế thừa, bảo tồn và phát huy lịch sử- văn hóa, thân thiện với mặt nước, sống với không gian xanh. 

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương quyết tâm nêu cao truyền thống anh hùng, tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng; gương mẫu trong lao động, học tập, công tác; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, xây dựng thành phố Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là Đô thị loại I, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, dịch vụ của tỉnh Hải Dương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY- THÀNH ỦY HẢI DƯƠNG 

 


 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay217 
 Hôm qua715
 Tuần này3908 
 Tất cả1289590 
IP: 34.239.152.207