Hải Dương qua báo chí
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 17/12 - 23/12/2021
(Cập nhật: 24/12/2021)
 

KHOA HỌC XÃ HỘI

1. ĐỨC THỊNH. Tăng giám sát bảo vệ lợi ích cho nông dân/ Đức Thịnh // Nông thôn ngày nay.- 23/12/2021.- Số 306.- Tr.8

        Tóm tắt:  Tìm hiểu các hoạt động thiết thực của các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trong việc tích cực phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện phát luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên

        Phân loại: 305.5

 

2. LÊ MẬU LÂM. Chí Linh sáng tạo trong thực hiện "mục tiêu kép"/ Lê Mậu Lâm, Văn Toán // Nhân dân.- 16/12/2021.- Số 24157.- Tr.4

        Tóm tắt:  Ghi nhận những nỗ lực, sự chỉ đạo, lãnh đạo tập trung, thống nhất, cùng các giải pháp cụ thể của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã chủ động vượt qua đại dịch Covid-19, bảo đảm sớm khống chế, giữ vững và phát triển kinh tế - xã hội

        Phân loại: 300 + 915

 

3. THANH BÌNH. Thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII: Thích ứng linh hoạt, bứt phá tăng trưởng/ Thanh Bình // Đại biểu nhân dân.- 22/12/2021.- Số 356.- Tr.4

        Tóm tắt:  Ghi lại một số đề xuất, kiến nghị giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội của các đại biểu trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", thích ứng linh hoạt, tạo nền tảng để bứt phá. Mỗi địa phương cũng phải đổi mới, sáng tạo, chủ động hơn nữa trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

        Phân loại: 300

 

4. DƯƠNG CẦM. Để Hải Dương trở thành "thỏi nam châm" thu hút FDI/ Dương Cầm // Đại biểu nhân dân.- 22/12/2021.- Số 356.- Tr.7

        Tóm tắt:  Tìm hiểu các giải pháp như tháo gỡ điểm nghẽn trong môi trường đầu tư, kinh doanh; điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ, nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Hải Dương

        Phân loại: 332.6

 

5. DƯƠNG CẦM. Hải Dương: Khẳng định khát vọng phát triển và tư duy đổi mới/ Dương Cầm // Đại biểu nhân dân.- 17/12/2021.- Số 351.- Tr.8

        Tóm tắt:  Ghi nhận kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại tỉnh Hải Dương năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, tìm hiểu những nhiệm vụ mang tính đột phá, khát vọng phát triển cùng tư duy đổi mới nhằm xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại

        Phân loại: 338.9

 

6. MINH NHẬT. Hải Dương: Phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng hiện đại/ Minh Nhật // Đại biểu nhân dân.- 23/12/2021.- Số 357.- Tr.7

        Tóm tắt:  Viết về lợi thế, những kết quả đạt được và giải pháp tạo dựng nền tảng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng hiện đại của tỉnh Hải Dương

        Phân loại: 338

 

7. THẢO MỘC. Liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị/ Thảo Mộc // Đại biểu nhân dân.- 21/12/2021.- Số 355.- Tr.7

        Tóm tắt:  Ghi lại những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp Hải Dương trong năm 2021. Tìm hiểu một số hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá giới thiệu nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP; mở rộng liên kết vùng, hình thành vùng nguyên liệu chất lượng, phát triển công nghệ chế biến phục vụ xuất khẩu

        Phân loại: 338.1

 

8. VỊ THỦY. Hải Dương: Giải pháp giúp doanh nghiệp vượt khó khăn/ Vị Thủy // Xây dựng.- 21/12/2021.- Số 101.- Tr.9

        Tóm tắt:  Phản ánh những khó khăn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương khi chịu tác động của dịch Covid-19. Tìm hiểu một số giải pháp tích cực, hiệu quả của các cơ quan chuyên môn tỉnh Hải Dương nhằm giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng

        Phân loại: 338.7

 

9. T.THÀNH. TAND hai cấp tỉnh Hải Dương: Áp dụng nhiều giải pháp mang tính đột phá/ T.Thành // Công lý.- 24/12/2021.- Số 103.- Tr.4

        Tóm tắt:  Tìm hiểu các giải pháp mang tính đột phá, hiệu quả và ghi nhận kết quả đạt được của TAND hai cấp tỉnh Hải Dương trong việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án những năm qua

        Phân loại: 347

 

10. HUỆ MINH. Hải Dương: Cải cách thủ tục hành chính thuế góp phần đưa số thu tăng cao/ Huệ Minh // Tạp chí Thuế nhà nước.- 20/12/2021.- Số 51.- Tr.16

        Tóm tắt:  Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác quản lý, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính của Cục Thuế tỉnh Hải Dương trong năm 2021, góp phần đưa số thu tăng cao, sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao

        Phân loại: 352.4

 

11. MINH NHẬT. Hải Dương đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số/ Minh Nhật // Đại biểu nhân dân.- 21/12/2021.- Số 355.- Tr.7

        Tóm tắt:  Tìm hiểu các giải pháp và nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại tỉnh Hải Dương

        Phân loại: 352

 

12. MINH NHẬT. Hải Dương: Linh hoạt, công tâm trong thu hút người tài/ Minh Nhật // Đại biểu nhân dân.- 19/12/2021.- Số 353.- Tr.7

        Tóm tắt:  Tìm hiểu các chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Hải Dương

        Phân loại: 352.6

 

13. NGUYỄN HOÀN. Hải Dương chỉ đạo làm rõ cán bộ liên quan/ Nguyễn Hoàn, Cảnh Huệ // Tiền phong.- 22/12/2021.- Số 356.- Tr.5

        Tóm tắt:  Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương diễn ra ngày 21/12/2021, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương là rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong bán bộ, đảng viên, nhân dân. Ông yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Tài chính làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc

        Phân loại: 352.6

 

14. NGUYỄN HOÀN. Tạm cử Phó giám đốc điều hành CDC Hải Dương/ Nguyễn Hoàn // Tiền phong.- 21/12/2021.- Số 355.- Tr.5

        Tóm tắt:  Ngày 20/12/2021, trao đổi với phóng viên Báo Tiền phong, ông Nguyễn Phúc Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương cho biết, ông vừa nhận quyết định được giao phụ trách điều hành CDC Hải Dương trong thời gian ông Phạm Duy Tuyến bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra

        Phân loại: 352.6

 

15. PHƯƠNG MAI. Đình chỉ sinh hoạt đảng và công tác đối với Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến/ Phương Mai // An ninh thủ đô.- 23/12/2021.- Số 6408.- Tr.14

        Tóm tắt:  Liên quan đến vụ "thổi giá" kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng và công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến - Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ CDC Hải Dương, Giám đốc CDC Hải Dương

        Phân loại: 352.6 + 324.2597071

 

16. P.NAM. Cẩm Giàng, Hải Dương: Cơ quan thanh tra yêu cầu xử lý hàng tỷ đồng sai phạm/ P.Nam // Công lý.- 22/12/2021.- Số 102.- Tr.8

        Tóm tắt:  Chỉ ra những hạn chết, thiếu sót trong công tác thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình tại UBND huyện Cẩm Giàng, các đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được Thanh tra tỉnh Hải Dương phát hiện qua thanh tra

        Phân loại: 352.8

 

17. ĐĂNG CHUNG. Vụ đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hải Dương: Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án/ Đăng Chung // Giáo dục và thời đại.- 21/12/2021.- Số 304.- Tr.12

        Tóm tắt:  Bộ Công an vừa khởi tố 7 đối tượng trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 8 địa phương và triệu tập ghi lời khai trên 30 người. Vụ việc đang được Bộ Công an mở rộng điều tra

        Phân loại: 364.16

 

18. Hải Dương: Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả // Công thương.- 23/12/2021.- Số 102.- Tr.6

        Tóm tắt:  Vừa qua, Cục QLTT Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn kiểm tra và phát hiện gần 2.700 sản phẩm mỹ phẩm mang tên các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, 270 kg nguyên liệu... cùng một số máy móc tại một cơ sở sản xuất ở thị xã Kinh Môn. Toàn bộ số hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm và các nguyên liệu, bao bì, máy móc đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ

        Phân loại: 364

 

19. HỒNG MÂY. Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố vì "thổi giá" kit xét nghiệm Covid-19 = "Bắt tay" nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19: Giám đốc CDC Hải Dương có thể bị xử lý ra sao? = Vụ khởi tố CEO Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19: Doanh thu 4.000 tỷ đồng, liên quan 62 tỉnh, thành: Hợp đồng trị giá 151 tỷ đồng, chi phần trăm gần 30 tỷ đồng/ Hồng Mây, Quang Minh, Trọng Nhân.- Pháp luật Việt Nam, 20/12/2021.- Số 354.- Tr.10 + Nông thôn ngày nay, 20/12/2021.- Số 303.- Tr.6 + Khoa học và đời sống, 20/12/2021.- Số 129.- Tr.2

        Tóm tắt:  Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã khởi tố, tạm giam Giám đốc CDC Hải Dương cùng 6 bị can trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Hành vi của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan là vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại Luật Đấu thầu, có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

        Phân loại: 364.16

 

20. HUỆ LINH. Liên quan đến vụ khởi tố Giám đốc CDC Hải Dương và Tổng Giám đốc Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19: Phong tỏa tài khoản cá nhân khi số tiền liên quan đến hành vi phạm tội/ Huệ Linh // An ninh thủ đô.- 21/12/2021.- Số 6406.- Tr.14

        Tóm tắt:  Liên quan đến vụ khởi tố Giám đốc CDC Hải Dương và Tổng Giám đốc Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19, cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và những người thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác; 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến...

        Phân loại: 364.16

 

21. NHẬT LINH. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát tại Hải Dương/ Nhật Linh // Đại biểu nhân dân.- 17/12/2021.- Số 351.- Tr.6

        Tóm tắt:  Ghi lại nội dung chính buổi làm việc vào chiều ngày 16/12/2021 của Đoàn khảo sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
 của Quốc hội với tỉnh Hải Dương về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên và việc triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19

        Phân loại: 370

 

22. V.AN. TP Hải Dương: Từ ngày 20/12, trẻ mầm non đi học trở lại/ V.An // Đại đoàn kết.- 19/12/2021.- Số 353.- Tr.2

        Tóm tắt:  UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại. Theo đó, từ ngày 20/12, trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ được đi học trở lại nếu các cơ sở bảo đảm điều kiện phòng chống dịch Covid-19

        Phân loại: 370

 

23. SƠN THU. Hải Dương tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút vốn FDI/ Sơn Thu // Đầu tư.- 17/12/2021.- Số 151.- Tr.4

        Tóm tắt:  Tìm hiểu các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo lập những lợi thế mới, riêng của địa phương để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương

        Phân loại: 381.3 + 332.6

 
Các bài liên quan
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 10-16/12/2021 (17/12/2021)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 19/11 - 25/11/2021 (26/11/2021)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 12/11 - 18/11/2021 (19/11/2021)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 05/11 - 11/11/2021 (12/11/2021)
Sự kiện Hải Dương qua báo chí cả nước từ 15/10 - 21/10/2021 (21/10/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay411 
 Hôm qua1938
 Tuần này5004 
 Tất cả1117459 
IP: 18.208.126.232