Giới thiệu sách chuyên đề
Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển
(Cập nhật: 23/01/2018)
 


Giới thiệu:

Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hiện thân cho trí tuệ, danh dự của dân tộc.

Cuốn sách “Đảng cộng sản Việt Nam  80  năm xây dựng và phát triển” tập hợp các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và một số nhà khoa học thuộc những lĩnh vực khác nhau. Nội dung gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới và hội nhập.

Phần thứ ba: Đảng cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay103 
 Hôm qua230
 Tuần này1330 
 Tất cả692010 
IP: 18.215.185.97