Giới thiệu sách chuyên đề
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội XII của Đảng
(Cập nhật: 24/01/2018)
 


Giới thiệu:

Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” thành công tốt đẹp, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách “Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội XII của Đảng”, gồm các nội dung sau:

Phần I: Một số hình ảnh về Đại hội XII của Đảng.

Phần II. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011.

Phần  III. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Phần IV. Một số văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Phần VI. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm.

Phần VII. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên.

Phần VIII. Một số văn kiện mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay147 
 Hôm qua230
 Tuần này1374 
 Tất cả692054 
IP: 18.215.185.97