Giới thiệu sách chuyên đề
Văn kiện Đảng toàn tập (tập 3)
(Cập nhật: 24/01/2018)
 


Giới thiệu:

Nội dung cuốn sách phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1931, với 46 tài liệu của phần văn kiện chính và 14 tài liệu của phần phụ lục, được sắp xếp theo trật tự thời gian.

- Phần văn kiện chính gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Thường vụ Trung ương, của các Xứ uỷ và các văn bản chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Trong văn kiện chính có Nghị quyết quan trọng của Trung ương toàn thể Hội nghị lần thứ 2 (3-1931).

- Phần phụ lục gồm các nghị quyết, thư của Quốc tế cộng sản trực tiếp liên quan đến hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, đặc biệt là Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản thừa nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản; những sách, báo, báo cáo viết về hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay126 
 Hôm qua230
 Tuần này1353 
 Tất cả692033 
IP: 18.215.185.97