Giới thiệu sách chuyên đề
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương
(Cập nhật: 24/01/2018)
 

Giới thiệu:

Hải Dương là một vùng đất cổ, thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt tiền nhân… Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, nhân dân Hải Dương đã phát huy những giá trị truyền thống và tinh thần tốt đẹp để một lòng theo Đảng, cùng với quân và dân cả nước làm nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.

Tập 1: Giai đoạn từ 1930 đến 1975

Cuốn sách phản ánh quá trình vận động cách mạng tiến tới thành lập các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh năm 1930 và Đảng bộ tỉnh  Hải Dương năm 1940; cũng như quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo quân và dân Hải Dương khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945; kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh suốt 35 năm xây dựng và phát triển sẽ góp phần tích cực vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Hải Dương trong thời kỳ cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đường lối đổi mới hiện nay.


Tập 2: Giai đoạn từ 1975-2005

Nội dung cuốn sách là sự nối tiếp của tập I, lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong những năm 1930-1975. Khởi đầu là lịch sử Đảng bộ tỉnh từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), đến kết thúc nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2000-2005). Trong những năm 1975-2005, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương bước vào công cuộc khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất cả nước, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong thời gian này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay101 
 Hôm qua230
 Tuần này1328 
 Tất cả692008 
IP: 18.215.185.97