Giới thiệu sách chuyên đề
80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2010)
(Cập nhật: 24/01/2018)
 


Giới thiệu:

Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sự nghiệp Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước đầy khó khăn phức tạp, những thành tựu đó một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang trong tám mươi thập kỷ qua.

Cuốn sách ảnh “80 năm Đảng Cộng  sản Việt Nam (1930-2010)” được trình bày theo từng giai đoạn lịch sử, giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của Đảng lãnh đạo trong kháng chiến và trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay113 
 Hôm qua230
 Tuần này1340 
 Tất cả692020 
IP: 18.215.185.97