Giới thiệu sách chuyên đề
Phòng, chống “Tự diễn biễn”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay.
(Cập nhật: 24/01/2018)
 


Giới thiệu:

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu lên ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, trong đó xác định việc “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng” là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Đây là nguy cơ bên trong nội bộ Đảng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Từ đó, Hội nghị đã đề ra giải pháp chủ động đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Nội dung cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay” tập hợp 48 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp; các nhà khoa học… được tuyển chọn từ Hội thảo cùng tên do Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức; và được chia làm ba phần:

- Phần thứ nhất: Về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

- Phần thứ hai: Thực tiễn phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những vấn đề đặt ra;

- Phần thứ ba: Yêu cầu, nhiệm vụ mới trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
Quay lại   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay141 
 Hôm qua230
 Tuần này1368 
 Tất cả692048 
IP: 18.215.185.97