Mỗi tuần một cuốn sách
DÂN TỘC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA (HỎI – ĐÁP)
(Cập nhật: 17/09/2021)
 

Tác giả: Thạc sĩ Đặng Văn Hường

NXB: Quân đội nhân dân

Năm Xb: 2016

Khổ: 13x20.5cm

Số trang: 152tr.

Vị trí tài liệu: K.Mượn (KHPL: 305.8009597); K.Đọc (SĐKCB: DVN.047567)

 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc thống nhất gồm 54 dân tộc, trong đó, 53 dân tộc thiểu số, cư trú ở chủ yếu ở miền núi, trung du, khu vực biên giới đất liền. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam”. Chính sách dân tộc là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển đất nước. Vì vậy trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã đề ra đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc phù hợp với nhiệm vụ  cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu các dân tộc cư trú trên lãnh thổ Việt Nam “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Sau khi BCH TW Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 về “Công tác dân tộc”, Nhà nước ta đã cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành các chính sách cụ thể, tính đến năm 2014 với 161 văn bản đang có hiệu lực thi hành. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc trong hơn 10 năm qua giúp đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được nâng cao, lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Thạc sĩ Đặng Văn Hường đã biên soạn cuốn sách: “ Dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta” dưới dạng câu hỏi – đáp  phục vụ cho việc thực hiện công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta  trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Từ đó giúp mọi người hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta cũng như công tác đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam.

  Thư viện tỉnh Hải Dương trân trọng giới thiệu!

 
Các bài liên quan
Rang trọn đam mê (09/09/2021)
DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (01/09/2021)
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – NHỮNG KHOẢNH KHẮC CÒN MÃI (23/08/2021)
Kể chuyện lịch sử - Hà Nội những ngày tháng Tám (19/08/2021)
Võ Văn Tần tiểu sử (13/08/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay135 
 Hôm qua0
 Tuần này135 
 Tất cả837218 
IP: 3.237.16.210